1. Slovenský Google HiPo (HighPotential) event

Slovenská pobočka Google koncom júna uskutočnila prvý High Potential event na Slovensku s názvom „Ako šikovne budovať značku online“. Celá akcia prebiehala na nábreží Dunaja v reštaurácií Au Café, v ktorej sa stretli spoločnosti z retail segmentu, aby si vymenili skúsenosti a zručnosti v oblasti budovania online značky.

Akciu uviedol Petr Šmid, ako marketingový riaditeľ Google Česká republika & Slovensko, po ktorom pokračoval pozvaný hosť František Vámoši, vedúci oddelenia marketingu spoločnosti NAY, ktorý vysvetlil celkový prínos onlinu pre túto firmu.

      

 

 

 

 

V ďalšom bloku pokračoval Dušan Vavrek, ktorý vysvetlil akú úlohu hrá v dnešnej dobe branding a následne sa predstavili vybrané agentúry so svojimi prípadovými štúdiami. Konkrétne za B2B Group vystúpil Daniel Zaiček, ktorý odprezentoval prípadovú štúdiu s klientom BodyWorld.

     

 

 

 

 

Súčasťou eventu bol aj workshop, na ktorom boli zapojení všetci zúčastnení. Rozdelili sa do troch skupín a pod vedením mentorov (zástupcami agentúr) mali možnosť pripraviť media plan na základe modelového prípadu. 

Sme veľmi radi, že sme mohli byť súčasťou tohto eventu a veríme, že to nebol prvý ani posledný HiPo event od Googlu :)

ďalšie
články


Sme špecialisti na vyhľadávače
a výkonnostný marketing