Analýza reklamných pozícií pomocou Google Analytics

Asi  ste si už niekedy hovorili, že by bolo skvelé vedieť, aká reklamná pozícia vám v PPC prináša najviac konverzií.  Samozrejme je možné odhadnúť  výhodnejšiu pozíciu z čísel v klientskom účte AdWords, ale omnoho presnejší spôsob ponúkajú Google Analytics.

Čo treba?

Po prvé je nutné mať účet v GA a AdWords. Tieto dva účty musia byť naviac prepojené a musí byť zapnutý auto-tagging. Potrebná je tiež dostatočná história účtu. Keď bude málo dát (preklikov, zobrazení), budú výsledky často dosť  nepresné. Poslednou dôležitou vecou je dostatočný počet konverzií. Ak nie sú konverzie, nie je čo analyzovať.

Kde to nájdem?

V GA záložku „Analýza reklamných pozícií“ nehľadajte. Treba  si vytvoriť  vlastný report pomocou „ Custom reporting“ alebo použiť prednastavený report z článku na Dobrýweb.cz, ktorý ale asi nebude všetkým úplne vyhovovať. (odkaz zde). Pokiaľ  ale máte trochu času, môžete si vytvoriť vlastný report podľa vlastných predstáv. Stačí vo svojom účte GA kliknúť v ľavom stĺpci na odkaz „Custom reporting“ (Vlastné prehľady) a potom „Manage Custom Reports“ (Spravovať vlastné prehľady). Tým sa dostanete do prostredia, kde môžete vytvárať  vlastné reporty. Celý systém funguje tak, že pretiahnete, čo potrebujete z modrých políčok (Metriky) do modrých prázdnych rámčekov. To sté  urobíte aj so zelenými políčkami dimenzie. Poddimenzie si nadefinujte podľa toho, kam sa chcete neskôr prekliknúť. Takže ak chcem vidieť najskôr kampane, potom zostavy a nakonec kľúčové slová, nastavím poddimenzie v tomto poradí. Ja pro svoje potreby  používam nejvíc  tento report:

Úskalia

Treba si uvedomiť, že žiadny report nie je dokonalý. Dokonce ani tie  sofistikovanejšie ako je tento, nemusia ponúknuť celkom jasné odpovede a musíme si dať pozor na unáhlené závery. Keď napríklad vidím, že v niektorej kampani mi prináša najviac konverzií (najvyšší konverzný pomer) deviata pozícia  a nastavím preferovanú pozíciu  pri všetkých slovách  v danej kampani na deviatu, pravdepodobne to nedopadne dobre. Treba ísť  o niečo hlbšie. Najmenej by som doporučil úroveň reklamných zostáv. Pre niektoré zostavy totiž môže byť výhodná práve prvá pozícia (zostavy s kľúčovými slovami na konkurenciu alebo s kľúčovými slovami našej firmy, pokiaľ má vo vyhľadávaní zlú pozíciu). V prípade,  že má vaša spoločnosť  nejaký cudzí názov so zložitejším spellingom, určite sa oplatí mať  vo svojom účte zostavu obsahujúcu i varianty názvu vašej spoločnosti s nesprávnym spellingom. Pri  takej zostave býva prvá pozícia veľmi výhodná. Taktiež si treba uvedomiť  „váhu“ jednotlivých údajov. Napríklad pri reklamnej zostave zistím, že mám 100% konverzný pomer z prvej pozície. To je určite prinajmenšom podozrivé, a tak namiesto nastavenia preferovanej  pozície na prvnú alebo zvýšenia maximálnej  ceny za preklik na nejakú nezmyselne vysokú  sumu, vezmem do úvahy ešte ostatné dáta, ktoré v reporte uvidím. Pokiaľ napríklad v tejto zostave uvidím, že 100% konverzný pomer je z jedného prekliku, dá sa to považovať za veľkú náhodu a rozhodne nie je možné myslieť si, že prvá pozícia nám v tomto prípade prinesie najlepšie výsledky. V zásade platí, že väčšiu váhu má ten údaj, ktorý sa pri zmene o jednu jednotku nezmení. Napríklad miera opustenia (bounce rate) z jednej návštevy  nemá takú váhu ako miera opustenia  z 1000 návštev. Strýčko Google tiež hovorí, že sa nevyplatí sledovať čísla, ale trendy, s čím sa dá jedine súhlasiť.

Záverom

Nezabudnite, že takáto analýza skutočne veľkej kampane môže zabrať  dosť času a je teda dobré zvážiť  či sa vám napríklad nevyplatí zapnúť Conversion Optimizer alebo Automatic Bidding  (automatické stanovení CPC). Pamätajte si tiež, že každú zmenu v účte treba sledovať a kontrolovať či má naozaj požadovaný účinok.

ďalšie
články


Sme špecialisti na vyhľadávače
a výkonnostný marketing