Dva zaručené spôsoby ako ovládnuť zahraničný trh

Počas nášho pôsobenia v PPC marketingu sme zažili už niekoľko klientov, ktorí boli veľmi prekvapení, ako dokázala byť pre nich PPC kampaň efektívna. Prekvapení boli hlavne preto, lebo boli stopercentne presvedčení, že pre ich exportné snahy sú PPC kampane úplne na nič.

Možno aj vy ste presvedčení, že táto forma marketingu je na export nepoužiteľná – preto vám prinášame zopár príkladov firiem, ktoré dokážu pay-per-click reklamu využiť s obrovskou efektivitou. 

PPC ako reklama 

Predstavte si malý výrobný podnik z východného Slovenska zameraný na produkciu strešných nosičov na autá.

Majitelia sú si vedomí, že svoj špičkový produkt vedia ponúknuť za veľmi dobrú cenu a preto by radi začali exportovať do Francúzska. Problém však spočíva v nedôvere vo vlastné predajné schopnosti na novom trhu.

V ich očiach preto existujú len dva spôsoby vstupu na zahraničný trh. 

1) Založenie zahraničnej pobočky vo väčšom meste

Vidina, ktorá je určite lákavá - no náklady spojené s jej zriaďovaním sa šplhajú do výšky až niekoľkých desiatok tisíc eur. Z hľadiska rozpočtu táto možnosť nepripadá do úvahy. 

2) Získanie zahraničného partnera s komplexnými znalosťami domáceho trhu

V tomto prípade zasa situáciu komplikuje to, že firma sa do istej miery musí spoliehať na spoľahlivosť a lojalitu nového partnera, čo pri úplne neznámej firme pravdepodobne nie je ideálnym riešením. A samozrejme, aj ponúkané marže sú tu nižšie. 

Začarovaný kruh frustrácie, slepá ulička. Riešenie však existuje a určite ste si už aj správne tipli – PPC reklama.

 

Na predaj v zahraničí vďaka Google v podstate nepotrebujete ani kamenné pobočky, ani zahraničných partnerov. K úspechu stačí niečo, čo by sme súhrnne mohli nazvať celkovou pripravenosťou na vstup na zahraničný trh:

  • funkčný, prehľadný a zrozumiteľný web, preložený do jazyka krajiny, na trh ktorej chcete vstúpiť
  • podpora, ktorá je schopná komunikovať v jazyku konkrétnej krajiny

V momente, kedy sú tieto dve podmienky splnené, firme nič nebráni pred spustením PPC kampane a rozbehnutia predaja produktov v zahraničí bez jedinej kamennej pobočky v krajine, bez partnerov a bez akýchkoľvek zmluvných záväzkov.

Ak aj predsa len trváte na uzavretí partnerstva so zahraničnou spoločnosťou, s takmer stopercentnou istotou môžeme povedať, že PPC reklama je niekoľkonásobne účinnejšia ako napríklad účasť na lokálnych výstavách a veľtrhoch, ktoré predstavujú náklady vo výške tisícok eur. 

PPC ako kontakt 

Druhou skupinou sú tiež exportné výrobné firmy, avšak ponúkajúce tak špecifické produkty (napr. výrobné linky či ložiská), že nie sú schopné predať ich bez podpory reklamy. Tu sa už PPC nevyužíva ani tak na samotný predaj, ale skôr na budovanie brand awareness, resp. povedomie o značke.

Firmy pôsobiace v B2B segmente totiž hľadajú biznis aj cez internet a vďaka PPC reklame dokážu takmer bez námahy nakontaktovať potenciálneho partnera.

Na rozdiel od investície do účasti na prestížnych výstavách a veľtrhoch, ktorá sa môže pohybovať okolo 50 000 eur, PPC reklama vo výške 5 000 eur so sebou prináša takmer 100% istotu, že firma získa oveľa viac leadov, ktoré budú okrem iného vďaka lepšiemu zacieleniu relevantnejšie. 

Koľko nás to bude stáť? 

Krajinu, do ktorej chceme expandovať prostredníctvom PPC si treba vopred otestovať. V zásade platí, že osvedčená minimálna cena za test sa pohybuje v rozmedzí 1000 až 1500 eur pri firme, ktorá vyrába a ponúka 3-4 produkty, pri vyššom počte produktov by sa aj základná suma mala primerane navyšovať.

Počas testovania krajiny však PPC kampaň už generuje leady a výsledky – čiže pokiaľ vám test robí špecializovaná agentúra, určite sa nejedná o neefektívne nakladanie s peniazmi.

Výsledná výška investície závisí od konkrétnej krajiny či typu produktu, takže pred spustením kampane sa určite nezabudnite poradiť s odborníkmi. Napríklad na info@b2bgroup.sk. 

ďalšie
články


Sme špecialisti na vyhľadávače
a výkonnostný marketing