Exportné fórum 2013

Dňa 29. 1. 2013 sme sa zúčastnili Exportného fóra 2013, ktoré organizovala na pôde Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky agentúra SARIO (Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu).

Program konferencie ponúkol atraktívne a vysoko aktuálne témy venované podpore zahraničného obchodu, odbornej pomoci agentúry SARIO a vybraným nástrojom marketingovej podpory.

Vedúci predstavitelia MH SR a agentúry SARIO predstavili stratégiu  smerovania exportnej politiky MH SR na rok 2013 a zameranie činností  SARIO  a nástroje podpory slovenských firiem pri prieniku na zahraničné trhy.

Poprední  odborníci na internetový marketing  predstavili možnosti  podpory exportných  aktivít  cez online služby a nástroje  na svetové trhy.

Na fóre vystúpili aj zástupcovia marketingových agentúr:

  • B2B Group – Daniel Zaiček
  • Visibility – Juraj Sasko
  • doplnil ich zástupca spoločnosti GOOGLE (Slovensko) - Tomáš Peťovský

Našu spoločnosť B2B GROUP zastupoval a prezentoval Daniel Zaiček.

Zamerali sme sa na potrebu a dôležitosť využitia internetového marketingu, presnejšie PPC reklamy, pre výrobné spoločnosti, respektíve B2B spoločnosti, ktoré nemajú skúsenosti s týmto účinným marketingovým nástrojom.

Názov prezentácie: EXPORT + INTERNETOVÝ MARKETING = PRÍLEŽITOSŤ NA ÚSPECH

Obsah prezentácie bol zameraný na využitie internetového marketingu, resp. PPC reklamy pri vstupe na zahraničný trh.

Hlavné body prezentácie:

  • Stratégia
  • Ako začať
  • Prípadová štúdia zákazníka EuroCoC (výsledky spolupráce)
  • Modely spolupráce

EXPORTNÉ FÓRUM 2013 bolo z hľadiska spoločnosti B2B GROUP veľmi prínosné, pretože sme sa mohli stretnúť s názormi, potrebami a požiadavkami B2B spoločností s orientáciou na export. Tieto skúsenosti nám pomôžu pripraviť ešte lepšie PPC stratégie pre našich klientov a pomôcť s expanziou na zahraničné trhy.ďalšie
články


Sme špecialisti na vyhľadávače
a výkonnostný marketing