FAQ

 1. Aký je rozdiel medzi konverziami 1-per-click a many-per click? 

  Konverzia 1 -per-click sa môže započítať iba raz, ak bolo vykonané kliknutie. Konverzia many-per-click sa môže započítať viackrát.
  Príklad: Pokiaľ máte na svojej stránke viac možných konverzných udalostí (žiadosť o pôžičku, žiadosť o zlúčenie pôžičiek, žiadosť o refinancovanie hypotéky) a používateľ vykoná všetky konverzie, tak Google AdWords udalosti započíta ako 1 konverziu 1-per-click a 3 konverzie many-per-click.

 2. Aký je rozdiel medzi max CPA a skutočnou cenou za konverziu? 

  V inzertnom systéme Google AdWords je možné využiť nástroj - optimalizáciu konverzií (conversion optimizer). Tento nástroj na základe histórie účtu vykonáva automatickú optimalizáciu. Max. CPA (Cost per acquisition) potom funguje ako nastavenie ceny za konverziu, na ktorú sa nástroj snaží optimalizovať. Skutočná cena za konverziu sa teda od nastavenej max CPA môže líšiť.

 3. Aký je rozdiel medzi konverziami v AW a transakciami v GA? 

  Hlavným rozdielom v oboch metrikách sú rozdielne modely atribúcie konverzií/transakcií. V Google Analytics sa transakcia pripočíta poslednému zdroju, ktorý sa na tejto konverziu podieľal (okrem priamych prístupov). V Google AdWords (a iných inzertných systémoch) sa konverzia pripočíta zakaždým, keď došlo k prekliku inzerátu a došlo potom ku konverzii.
  Príklad: Ak prevádzkujete e-shop a máte napríklad kampane v systémoch Sklik a AdWords, môže nastať nasledujúci scenár. Používateľ vyhľadá jeden z vašich produktov na Sezname, dostane sa na produktovú stránku, ale nenakúpi. O dva dni neskôr sa mu zobrazí remarketingový banner z Google AdWords, ktorý používateľ preklikne a uskutoční nákup. Do systému Sklik sa potom započíta 1 konverzia, do Google AdWords sa tiež započíta jedna konverzia, ale v Google Analytics uvidíte iba jednu transakciu pripočítanú pod zdroj Google AdWords.

 4. Čo to sú asistované konverzie? 

  Asistované konverzie sú jednou z metrík, ktorú možno sledovať v Google Analytics. Táto metrika v prehľade asistovaných konverzií ukazuje na koľkých konverziách sa daný zdroj podieľal.

 5. Prečo sa moje inzeráty nezobrazujú na kľúčové slovo? 

  Príčin, prečo inzerenti nevidia inzeráty na kľúčové slová, ktoré do svojich kampaní nasadili, môže byť veľké množstvo. Medzi najčastejšie príčiny patrí: vylúčenie geografickej oblasti, z ktorej práve inzerent vyhľadáva, príliš nízka maximálna cena za kliknutie, blokovanie kľúčového slova negatívnym slovom, nízke skóre kvality. Pre overenie a diagnostiku kľúčových slov odporúčame používať nástroj pre náhľad reklám Google (Ad preview tool).

 6. V piatok popoludní som poslal bannery, prečo dnes (v pondelok) ešte nebežia? 

  Na schválenie bannerov si Google vyhradzuje 3 pracovné dni.

 7. Ako získavate nové kľúčové slová? 

  Nové kľúčové slová pridávame do kampaní na základe užívateľských dotazov, ktoré možno získať z reportov v Google AdWords. Ako ďalší nástroj pre doplnenie kľúčových slov slúži nástroj pre návrh kľúčových slov Google (podobný nástroj sa nachádza v systéme Sklik).

 8. Prečo niektoré kľúčové slová nemajú žiadne impresie? 

  Pretože ich nikto nehľadal. (PS: Ale ak je to všeobecné slovo vo voľnej zhode, nie je táto odpoveď dostačujúca a mali by ste sa pozrieť, či v kampani nemáte negatíva, ktoré blokujú zobrazovanie KW).

 9. Prečo sa mi nezobrazujú siteLink a adresa? 

  Tieto rozšírenia sa zobrazujú iba na top pozíciách (pozícia vľavo nad prirodzenými výsledkami vyhľadávania alebo pod nimi), ich zobrazovanie môže byť ovplyvnené pozíciou, na ktorej sa inzeráty zobrazujú. V prípade Sitelinks záleží tiež na tom, či neboli zamietnuté.

 10. Prečo sa nezobrazuje bannerová kampaň? (týka sa väčšinou menej využívaných formátov, keď klient nepošle všetky dostupné). 

  Zobrazovanie bannerovej kampane záleží na využívaných formátoch reklamy (veľkostiach bannerov a ich prevedenie – statické a flash). Zobrazovanej reklamy môže byť obmedzené príliš špecifickým zacielením, výškou denného rozpočtu a nastavením maximálnej ceny za kliknutie.

 11. Prečo sa môj inzerát zobrazuje na Google stránke úplne dole? 

  Google zaviedol zobrazovania reklamných textov vo vyhľadávaní aj na pozíciu pod prirodzenými výsledkami vyhľadávania. Zobrazovanie na tejto pozícii sa dá na strane AdWords len ťažko ovplyvniť.

 12. Na ktorej stránke v obsahovej/reklamnej sieti Google uvidím svoju reklamu? 

  Zobrazovanie na stránkach v obsahovej sieti je dané zvolenou metódou cielenia. Na akých stránkach sa bude vaša reklama zobrazovať si môžete zvoliť po dohode so správcom kampane. Zobrazovanie na vami zvolených weboch však nemožno 100 % zaručiť. Môžete si tiež vyžiadať report automatických umiestnení, kde ľahko nájdete weby, na ktorých sa vaša reklama zobrazuje.

 13. Prečo sa moja reklama nezobrazuje celý deň a prečo sa nezobrazuje na každé vyhľadávanie? 

  Najskôr to bude problém s predčasným vyčerpávaním denného rozpočtu – prostriedky určené na prevádzku kampane na jeden deň sa vyčerpávajú pred polnocou. Ak sa denný rozpočet vyčerpáva príliš skoro, môže byť nastavené tzv. štandardné zobrazovanie, to znamená, že si AdWords sám rozpočíta prostriedky a snaží sa rozvrhnúť kredit tak, aby sa kampaň vydržala zobrazovať po celých 24 hodín - to však znamená, že sa Vaša reklama nebude zobrazovať na všetky možné vyhľadávania, pretože systém si sám vyberá frekvenciu, akou bude reklamy servírovať.

 14. Prečo vidím svoju bannerovú kampaň aj keď som mimo SR? 

  Tento jav je najčastejšie spôsobený remarketingovým cielením. Remarketing funguje tak, že zobrazuje reklamu užívateľov, ktorí už niekedy navštívili vaše webové stránky. Je bežné, že sa cielenie u remarketingových kampaní neobmedzuje iba na jednu krajinu.

 15. Prečo vidím na niektorých stránkach svoju bannerovú reklamu viackrát? 

  Táto situácia môže nastať ak máte svoju bannerovú reklamu nasadenú vo viacerých systémoch naraz.

 16. Prečo sa mi bannerová reklama zobrazuje aj na nevhodných stránkach, ktoré vôbec nesúvisia s mojou oblasťou podnikania? 

  Väčšinou je to dané zvolenou metódou cielenia. Pri cielení pomocou remarktingu  alebo záujmov používateľov je bežné, že sa reklama nezobrazuje na základe tématiky webu, ale na základe správania užívateľa.

 17. Ako zmeriam opätovné návštevy ľudí, ktorí prišli cez PPC kampane? 

  Opätovné návštevy možno zmerať pomocou Google Analytics.

 18. Prečo vidím v reklamnom systéme iný počet preklikov, než aký je počet návštev v Google Analytics? 

  Kliknutia a návštevy sú dve úplne iné metriky. Rozdiel v počtoch kliknutí a návštev je zapríčinený metodikou merania jednotlivých metrík, nedokonalostí technickej stránky meraní a chybami, alebo napríklad odčítaním neplatných kliknutí v reklamných systémoch.

 19. Prečo na prakticky každej stránke, ktorú navštívim, vidím stále rovnakú reklamu? 

  Pravdepodobne je na vás cielená reklama pomocou remarketingu . Veľmi časté zobrazovanie, stále rovnaké reklamy, je väčšinou dané absenciou obmedzenia frekvencie zobrazovania reklamy na užívateľa.

 20. Prečo moje interné štatistiky ukazujú iný počet objednávok, ako vidím v Google Analytics, alebo v reklamnom systéme? 

  Rozdiely v počte objednávok vo vašom internom systéme, Google Analytics a inzertným systémom sú spôsobené rozdielnou metodikou v zaznamenávaní vykonaných objednávok. Ďalej svoju úlohu hrajú aj chyby v meraní Google Analytics a nedokonalosti v meraní inzertných systémov.

 21. Prečo vidím stále jednu kreatívu, keď sme vytvorili viacero grafických či textových inzerátov? 

  Variant zobrazovanej kreatívy je daný jej výkonom (výškou CTR alebo konverzným pomerom). Systém automaticky zobrazuje kreatívu s najlepším výkonom.

 22. Ako overím URL adresu webových stránok v Google Merchant Center? (zatiaľ nie je na Slovensku, ale sme pripravení na budúcnosť) 

  Než budete môcť inzerovať cez Google Merchant Center, je potrebné overiť a nárokovať webové stránky.
  Postup:

  1. Prihláste sa do účtu Google Merchant Center.
  2. Kliknite na odkaz "Nastavenia" a potom na možnosť "Všeobecné".
  3. V časti "URL webovej stránky" zadajte adresu URL webových stránok.
  4. Kliknite na "Overiť túto adresu URL", vyberte vhodnú metódu (Google Analytics, Nahranie súboru HTML, Značka HTML, Správca značiek Google) a následne sa riaďte inštrukciami pre overenie.
  5. Skontrolujte v "Nastavenia" pod záložkou "Všeobecné" či sú webové stránky úspešne nárokované.
 23. Všetky moje produkty sú v Google Merchant center už niekoľko dní v stave " Čaká na kontrolu ", čo mám robiť? 

  V prípade, že nedôjde k spracovaniu vloženého zdroja do 24 hodín, vyplňte prosím nasledujúci formulár, čím na problém upozorníte spoločnosť Google a spracovanie urýchlite

 24. Ako merať skutočnú hodnotu konverzie? 

  Ak ste napr e-shop, tak každá konverzia (objednávka) môže mať pre Vás inú váhu , t.j. je rozdiel ak si zákazník objedná tovar v hodnote eura či desaťtis eur. Aby sme dokázali maximalizovať návratnosť investícií do marketingu, je potrebné nastaviť meranie hodnôt konverzií pre PPC systémy a analytické nástroje.

  Návody pre jednotlivé systémy nájdete tu:

  1. Sklik – http://napoveda.sklik.cz/cz/konverze.html , odsek "Hodnota konverzie"
  2. AdWords – https://support.google.com/adwords/answer/1722054?hl=cs , odsek "Meranie hodnôt pre konkrétne transakcie"
  3. Google Analytics – https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/gaTrackingEcommerce
  4. Universal Analytics – https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/ecommerce
  5. Google Tag Manager – pripravíme Vám riešenie na mieru

  Vzhľadom k tomu, že reklamné PPC systémy zobrazujú náklady v sumách bez DPH, je vhodné aj informácie o tržbách odosielať bez DPH a ďalších sprievodných služieb (poštovné, balné , …).


Sme špecialisti na vyhľadávače
a výkonnostný marketing