Google Agency Day 2011

Deň Partnerských agentúr sa tentokrát konal vo štvrtok 10. 3. 2011 v hoteli MOODs na Klimentskej ulici v Prahe 1. Akcie sa zúčastnilo približne 40 zástupcov SEM a mediálnych partnerských agentúr. Už začiatok o 16 hodine vyzeral sľubne, každý príchodzí dostal do ruky pohár šampanského s čerstvou jahodou a prednáška mohla začať. Na programe dvojhodinového bloku, po ktorom nasledovala neformálna časť - občerstvenie a degustácia vína – boli štyri hlavné body.

Najprv nás privítala Ivana Giardi a stručne predstavila najvýznamnejšie novinky roku 2010. Tou úplne najdôležitejšou, ktorú sme si prezreli na plátne, bol Ben, Ivankin deväťmesačný synček, oblečený do štýlovej Google čiapočky a Google trička. Zožal smiech všetkých prítomných a potom se už začalo vážne. Ivana zhrnula nové funkcie pre užívateľov, ako sú napr. dynamické vyhľadávanie Google Instant, Authorized Reseller Program, remarketing alebo online nástroj Consumer Commerce Barometer. Ďalej krátko načrtla čo nového nás čaká v roku 2011. Z najdôležitejších noviniek je to možnosť poskytnutia dát a benchmarkov z konkrétnych segmentov a odvetví na základe štatistík, ktoré má Google k dispozícii. Okrem toho sú to školenia a nové funkcie a nástroje vrátane Beta. V súčasnej dobe Google testuje Search Funnels, Content Display Campaign Optimizer, Remarketing Similar Users, rozšírenie inzerátov o lokáciu v mobilných zariadeniach atď.

Potom nás Martina Laresová zoznámila s novým programom Google Point, ktorý Google zavádza hlavne pre agentúry obsluhujúce malé a stredné podniky a ktorý už s úspechom funguje napr. v Poľsku.

V ďalšom bode nás Michal Zachar oboznámil s  výsledkami marketingovej kampane pre vyhľadávač Google Chrome, ktorá sa pred časom nedala v médiách obísť. Na záver zodpovedal i na rad otázok od prítomných.

Ďalším bodom, ktorým nás previedol Petr Sadílek, bolo zhrnutie štúdie Země internetová. Tú si Google nechal vypracovať agentúrou Boston Consulting Group a jej výsledky boli oficiálne zverejnené  minulý týždeň. Google chcel vedieť, ako sa u nás darí internetu všeobecne a ako ovplyvňuje podnikateľské prostredie. Štúdia sa teda zameriavala len na ČR a výsledky si môžete stiahnuť v češtine na samostatnom webe zemeinternetova.cz.

Okrem toho sme sa tiež zoznámili so súčasnou štruktúrou českého Googlu, vrátane obsadenia pozícií a predstavenia dotyčných, ktorí boli prítomní takmer v plnom počte.

Potom už nasledoval raut a ochutnávka talianskych vín, ktoré nám predstavil prítomný sommeliér. A pretože v hoteli MOODs bolo naozaj príjemne, akcia sa pretiahla až do neskorých nočných či skôr ranných hodín. K posledným diskutujúcim i ochutnávajúcim vytrvalcom patril aj náš vytrvalý šéf Tomáš. J

A tu sú pre záujemcov fotky z formálnej i neformálnej časti tohtoročného Dňa partnerských agentúr.

ďalšie
články


Sme špecialisti na vyhľadávače
a výkonnostný marketing