Remarketing s Google Analytics

Úvod

Na září 2012 plánuje společnost Google spuštění novinky v systému AdWords – vytváření remarketingových seznamů za využití Google Analytics.

Remarketing Vám umožňuje sledovat návštěvníky, kteří již v minulosti navštívili Vaše stránky a distribuovat reklamu, jež je cíleně zaměřená na hosty Vašeho webu, kteří během návštěv projevili určitý typ chování.

Například uživatelům, kteří prohlédli určitý produkt, ale nepřidali jej do nákupního košíku, můžeme následně zobrazovat další reklamy na tento produkt. Návštěvníky, kteří vložili do nákupního košíku nějaké položky, ale nedokončili nákupní proces, můžeme opětovně nalákat např. pomocí kupónu pro dopravu zdarma či slevovou akcí. Zajímaví jsou ale pro nás i uživatelé, kteří nákup dokončili - je u nich předpoklad, že mohou mít zájem i o doplňkové zboží k zakoupenému produktu.

K integraci Google Analytics pro remarketing v obsahové síti Google stačí změnit pouze jeden řádek sledovacího kódu Google Analytics. Díky této změně můžete bez jakýchkoliv dalších zásahů do kódu vytvářet libovolný počet remarketingových seznamů.

Při vytváření remarketingových seznamů si zvolíte jeden z pěti typů návštěníků:

 • Všichni návštěvníci Vaší stránky.
 • Návštěvníci určité stránky nebo části webu.
 • Návštěvníci, kteří dokončili definovaný cíl.
 • Návštěvníci, kteří splňují kritéria „Pokročilého segmentu“.
 • Návštěvníci, kteří splňující kritéria „Návštěvnického segmentu“ (tato služba zatím není dostupná všem inzerentům)

AdWords následně v obsahové síti zobrazuje reklamy návštěvníkům spadajícím do daného seznamu.

Požadavky

Abyste mohli tuto funkci využít, je nutné splnit následující požadavky:

 • Aktivní účet Google Analytics s přístupem pro administrátora.
 • Používat nejnovější verzi Analytics (v5).
 • Mít nejméně jeden aktivní účet Google AdWords, který je propojen s Vaším účtem Google Analytics.
 • Změnit jeden řádek sledovacího kódu Google Analytics.
 • Schválit prohlášení o ochraně soukromí.

Propojení účtů AdWords a Analytics

Pokud nemáte účty propojeny, řiďte se následujícími instrukcemi http://support.google.com/googleanalytics/bin/answer.py?hl=cs&answer=55507.

Upravte svůj měřící kód GA

Nahraďte následující řádek kódu:

ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + googleanalytics.com/ga.js';

tímto kódem:

ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + 'stats.g.doubleclick.net/dc.js';

Poznámky:

 • Tato úprava funguje v synchronní i asynchronní verzi sledovacího kódu.
 • Tato úprava neovlivňuje žádné jiné úpravy sledovacího kódu, které jste provedli.

Koho nyní můžete zaměřit?

 • Návštěvníky specifických kategorií, podkategorií či stránek webu.
 • Návštěvníky, kteří přišli na Vaše stránky přes vyhledávače zadání určitého klíčového slova.
 • Návštěvníky, kteří přišli na Vaše stránky z určitého území či za použití určité technologie.
 • Návštěvníky, kteří se na Vaši stránku x krát vrátili, ale neprovedli konverzi.
 • Návštěvníky, kteří opustili nákupní košík.
 • Návštěvníky, kteří dokončili objednávku.
 • Návštěvníky, kteří opakovaně nakupují.

Když vytváříte remarketingový seznam, je potřeba najít rovnováhu mezi úzce a široce zaměřeným seznamem. Seznam, který je zaměřen příliš úzce, nemusí obsáhnout dostatečný počet návštěvníků tak, aby byl schopný generovat dostatečný provoz na Vaší stránce. Seznam, který je naopak zaměřen příliš široce, Vám neumožní šířit reklamy na míru.

Při vytváření seznamu můžete využít funkce „Odhad provozu“ a zjistit, kolik uživatelů by seznam pojal podle dat z provozu Vašeho webu za posledních 7 dní.

V AdWords můžete také vytvářet kombinace seznamů, kde můžete kombinovat dva a více remarketingových listů pro ještě přesnější zacílení publika.

Postup vytvoření remarketingových seznamů

Remarketingové listy se vytvářejí v administrační sekci Analytics.

1. Přihlaste se do Google Analytics účtem, který máte propojený s AdWords a otevřete jeden ze svých profilů

2. Pro otevření administračního rozhraní klikněte na ikonu ozubeného kola v pravém horním rohu.

3. Klikněte na záložku Remarketingové seznamy

4. Klikněte na + Nový remarketingový seznam

5. V menu „profil“ vyberte návštěvníky, na které chcete cílit remarketingovou kampaň.

6. V menu „Typ remarketingu“ zvolte typ návštěvníků, na které chcete cílit

Můžete cílit:

a) Na všechny návštěvníky webu – nejsou potřeba žádná další nastavení.

b) Na návštěvníky specifické stránky/sekce webu – je potřeba zadat URL adresu stránky nebo adresáře

c) Na návštěvníky, kteří dokončili určitý cíl – z rozevíracího seznamu vyberte cíl.

d) Návštěvníky, kteří spadají do remarketingového seznamu definovaného pomocí „pokročilých segmentů“.

e) Návštěvníky, kteří spadají do remarketingového seznamu definovaného pomocí „návštěvnických segmentů“.

7. Zadejte jméno pro Váš remarketingový seznam.

8. Zadejte počet dní, po které budou uživatelům spadajících do určitých kategorií seznamu zobrazovány reklamy.

9. Klikněte na „Získat odhad“ pro získání odhadu unikátního počtu uživatelů splňujících kritéria definovaná remarketingovým seznamem.

10. Vyberte si účet AdWords, v kterém chcete použít tento remarketingový seznam.

11. Klikněte na „Uložit remarketingový seznam“.

12. Remarketingový seznam se automaticky přidá do účtu AdWords. Cílení přidáte již klasickým způsobem pomocí karty „reklamní síť“ -> „Zájmové kategorie a seznamy uživatelů pro remarketing“.

Pokročilé segmenty

Pokročilé segmenty Vám umožňují definovat si remarketingový seznam pomocí metrik a dimenzí Google Analytics. Například do seznamu můžete začlenit jen uživatele z New Yorku (dimenze: město), kteří viděli určitou kampaň (dimenze: kampaň) během desáté hodiny ranní (dimenze: hodiny) a kteří navštívili určitou stránku Vašeho webu (dimezne: obsah).

Metriky můžete kombinovat pomocí operátorů AND/OR, příkazů Include/Exclude, porovnávacích operátorů (>,<, >=) apod.

Pokročilé segmenty definují uživatele na základě návštěvy, tj. berou v potaz pouze jednu návštěvu. Jakmile tedy uživatel během jakékoli jedné návštěvy splní kritéria seznamu, je do něj zařazen.

Návštěvnické segmenty

Návštěvnické segmenty se používají sejným způsobem jako pokročilé segmenty s tím rozdílem, že můžete identifikovat návštěvníky na základě všech návštěv během posledních 7 dní. Můžete tedy například do seznamu zařadit uživatele, kteří Váš web navštívili více než 5x a nakoupili za více než 100 €.

ďalšie
články


Sme špecialisti na vyhľadávače
a výkonnostný marketing