Stali sme sa členmi medzinárodnej aliancie YAMONDO!

Nie každý deň sa stáva, že agentúra získa členstvo v aliancii. Ak sa tak stane, pre spoločnosť to znamená veľký úspech. Či už to je na domácej alebo na medzinárodnej scéne, účasť v podobnom zoskupení je odmenou za odvedenú prácu.

B2B GROUP, s.r.o. bola vybraná ako jediný zástupca pre Českú republiku a Slovensko a stala sa oficiálnym členom YAMONDO – globálnej aliancie pre výkonnostný marketing.

Čo je YAMONDO?

YAMONDO je medzinárodná partnerská sieť významných spoločností pôsobiacich na trhu výkonnostného marketingu.

YAMONDO pokrýva najdôležitejšie svetové trhy. Poskytuje služby v oblasti medzinárodného výkonnostného marketingu a príbuzných odvetví, ako marketing sociálnych médií, content management alebo vývoj aplikácií. Aliancia má viac ako 3 000 medzinárodných kampaní vo viac ako 50 štátoch ako napríklad v Číne, Brazílii, USA, Austrálii, Nemecku, Veľkej Británii, Kórei, Japonsku a iných krajinách.

Na základe tejto skutočnosti, každý partner YAMONDA ponúka miestne znalosti špeciálnych funkcií každej krajiny s globálnymi požiadavkami.

02 (Telefonica), Mercedes Benz, FedEx, IBM, PayPal, EMC, Air China a ďalšie spoločnosti sa spoliehajú na YAMONDO – globálnu alianciu výkonnostného marketingu.

Čo to znamená pre našich zákazníkov?

Členstvo v asociácii znamená, že našim zákazníkom budeme vedieť poskytnúť ešte lepšie znalosti, ktoré budú mať nielen lokálny, ale aj globálny dosah. Vďaka informáciám z ostatných trhov budeme vedieť detailnejšie pripraviť zákazníkov, ktorí majú záujem preraziť na zahraničnom trhu. Takisto v predstihu pripravíme lokálne spoločnosti na prichádzajúce trendy a prvky z iných krajín. Úspešne pomôžeme pri expanzii na špeciálne a veľmi atraktívne trhy, ako ruský a čínsky.

Členstvo v aliancii YAMONDO je významným ocenením za skvelú prácu celého tímu B2B GROUP.

ďalšie
články


Sme špecialisti na vyhľadávače
a výkonnostný marketing