Tak nám skončily alerty. A co teď?

Pokud používáte v Adwords funkci upozornění, jistě jste zaregistrovali, že od 15. června jste nemohli přidávat nová upozornění a od 30. června Adwords ukončil tuto funkci definitivně. Jestli jste si zvykli na pohodlí, které přináší e-maily, jež vám oznamují různé změny v chování vašich kampaní, nemusíte zoufat. Existují i jiné způsoby, jak si nechat posílat upozornění, i když to již nejsou klasické alerty z Google Adwords.

1) Nastavte si upozornění v Google Analytics. Ano, tam funkce upozornění stále funguje, i když v několika případech upozornění Adwords nedokáže nahradit. Nejdříve si předvedeme, kde a jak si v GA můžete alerty nastavit. Dobrá zpráva úvodem: nemusíte mít administrátorský přístup, abyste si mohli upozornění v GA vůbec vytvořit.

Jak můžeme vidět na posledním obrázku, lze si vybrat i další profily, do kterých máte přístup, kam chcete dané upozornění aplikovat. V kolonce časové období doporučujeme vybrat možnost denně, v delších časových úsecích by mohlo dané upozornění ztratit efekt okamžité a včasné informace. Poté si zaškrtněte možnost zasílání e-mailů, když se upozornění spustí. Nyní se přesuneme k podmínkám spuštění upozornění. V zeleném políčku si vybíráte klasické dimenze z Google analytics, například návštěvy, zdroje návštěvy (zde si lze vybrat i kampaň, sestavu nebo klíčové slovo), obsah a systémy, v modrém políčku vybíráte konkrétní událost, která upozornění spustí. Nejdůležitější je možnost „Prokliky“ (Clicks), kde si vybíráte sloupce z Adwords, jsou tu zobrazení, prokliky, cena, CPC, CPM a CTR. Bohužel nemáte možnost vybrat si průměrnou pozici, takže přes upozornění z GA se nedozvíte, že vám klesla pozice pod požadovanou hodnotu. Pokud chcete sledovat chování konverzí, musíte opustit nabídku „Prokliky“ a přejít do nabídky „Cíle“ (Goals), samozřejmě za předpokladu, že máte v GA nastavené goaly, které se shodují s konverzemi v Adwords.

2) Další způsob, jak nahradit absenci upozornění Adwords, jsou automatická pravidla. Vytvoříte si je následujícím způsobem (zapauzování kampaně je pouze příklad, můžete samozřejmě vytvořit úplně jiná pravidla):

Zde však musíme přidat varování, že je naprosto nezbytně nutné pravidelně kontrolovat e-mailovou schránku a dávat pozor, jaké pravidlo si nastavíte a kdy vám budou chodit e-maily, protože jinak se může stát, že se vám kampaň zastaví a vy se to dozvíte až za několik dní. Princip automatických pravidel totiž spočívá v tom, že očekáváte od systému provádění automatických změn v kampani. Pokud ovšem nemáte o těchto změnách přehled, můžete se za chvíli divit, co že se to v té kampani dělo.

Modelová situace: Chcete, aby vám z Adwords chodil e-mail pokaždé, když se přečerpá denní rozpočet. A protože z nějakého důvodu nemáte zřízené analytiky, rozhodnete se nastavit si automatické pravidlo, a sice takové, že se všem slovům sníží CPC o 25%, pokud cena bude větší než hodnota denního rozpočtu. A protože zrovna hrála Sparta se Slávií (případně dávali Ordinaci, ať nediskriminujeme občany s jiným vkusem), zapomněli jste zkontrolovat, jestli vám budou chodit upozornění pokaždé, když v účtu proběhne nějaká změna a omylem jste si nastavili možnost „Jen při výskytu chyb“ (Only if there are errors). Po týdnu se podíváte, jak si vaše kampaň vede a ejhle! Kampani klesly zobrazení, prokliky a průměrná pozice o polovinu! Jak to, že nic nevíte? To je tím, že jste si nenastavili místo „Jen při výskytu chyb“ možnost „Jen pokud dojde ke změnám a chybám“ (Only if there are changes or errors). A také doporučujeme mít v pravidlech zakomponovanou tzv. pojistku. To znamená, že si například nastavíte, že chcete povýšit CPC o x% u slov s pozicí nižší než 5, ale zároveň zaškrtnete možnost Max. bid, kde nastavíte maximální hodnotu CPC, kterou nesmí dané slovo překročit, jinak by se také mohlo stát, že budete platit za jedno slovo 100 Kč.

3) V případě, že se vám nastavování automatických pravidel zdá moc riskantní a Google Analytics nemáte zřízeny, zbývá vám poslední možnost. V případě, že tak ještě nečiníte, zaveďte si speciální tabulku, kam budete pravidelně zaznamenávat statistiky vašich kampaní a kde budete sledovat změny v jejich chování. Je to na rozdíl od výše uvedených řešení poněkud zdlouhavé a nepraktické, ale lidský mozek a oko jsou v tomto případě ty nejspolehlivější věci, které máte k dispozici.

ďalšie
články


Sme špecialisti na vyhľadávače
a výkonnostný marketing